با آخرین تغییرات در سیستم اعداد فارسی به صورت خودکار به اعداد انگلیسی تبدیل می شوند در صورتی که برای ورود به مشکل برخورد کردید از طریق بخش فراموشی رمز نسبت به ایجاد رمز جدید اقدام فرمایید.